【iTrust Adapt系列1-20KVA UPS】

iTrust Adapt 1-20kVA UPS是艾默生网络能源有限公司开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为

详细介绍

    Adapt 系列UPS
    功率范围:1-20K(最新推出)
    产品特性:
    超高功率密度
    超宽输入电压范围
    输出功率因数高达0.9
    兼容机架/塔式安装方式
    出色的节能环保特性
    完全匹配易睿设计方案
 
    Adapt1~3K
    显示面板旋转设计,操作明确简洁,维护便利
    输出方式灵活,提供国标/IEC标准/端子排方式
    可提供多接口(USB, 485,干接点和SNMP卡)
    可通过SIC卡接入机房的温度/湿度检测量
    智能化电池管理功能,超大充电能力,延长电池使用寿命